Warszawskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych
WARSZAWSKIE STOWARZYSZENIE RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH

 

Krzysztof Bratkowski

  • Nr uprawnień rzeczoznawcy majątkowego: 3317
  • Rok uzyskania uprawnień rzeczoznawcy majątkowego: 2000

Znajdź członka WSRM wg: nazwiska, imienia, funkcji w Stowarzyszeniu

Back to top