Warszawskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych
WARSZAWSKIE STOWARZYSZENIE RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH

 

SZKOLENIA

Seminarium 27.02.2016 r.

Zaproszenie za seminarium, które odbędzie się w dn. 27 lutego 2016 r.

Szczegółowy program oraz karta zgłoszenia  znajduje się w załącznikach.

30 styczeń 2016
Napisała

Zebranie szkoleniowe WSRM 16 lutego 2016 r.

SEMINARIUM SZKOLENIOWE CZŁONKÓW WSRM

dn. 16 LUTEGO 2016 r. w godz. 18:10 - 20:30

(gmach główny PW, sala nr 219)

TEMAT: SPORZĄDZANIE OPERATU SZACUNKOWEGO W CELU ZABEZPIECZENIA WIERZYTELNOŚCI BANKU

WYKŁADOWCA: Edyta Krzywicka, rzeczoznawca majątkowy

 KOSZT - dla członków WSRM opłacających na bieżąco składki członkowskie wstęp wolny, pozostali uczestnicy 50zł

 

 

PROGRAM SEMINARIUM (3 godz. edukacyjne)

 1. Zasady sporządzania operatu szacunkowego w aspekcie obowiązujących przepisów prawa oraz obowiązującego standardu zawodowego „Wycena dla zabezpieczenia wierzytelności
 2. Zasady sporządzania operatu szacunkowego w aspekcie dobrej praktyki (rekomendacje KNF, standardy zawodowe PFSRM, in. wymogi i oczekiwania)
 3. Omówienie najistotniejszych elementów operatu szacunkowego – na co rzeczoznawca majątkowy powinien szczególnie zwracać uwagę przy sporządzaniu operatu szacunkowego, oraz czego najczęściej w tym operacie brakuje (na przykładzie wyceny nieruchomości lokalowej, nieruchomości gruntowej niezabudowanej, nieruchomości gruntowej zabudowanej)
25 styczeń 2016
Napisała

Szkolenie w dniu 12.12.2015 r.

SEMINARIUM SZKOLENIOWE CZŁONKÓW WSRM

dn. 12 grudnia 2015 r. (sobota) w godz. 9:00 - 16:10

Blue Tower- ul. Chmielna 85/87

Odpłatność:

50 zł/os. – członkowie WSRM niezalegający ze składkami członkowskimi

300 zł/os. – pozostali uczestnicy seminarium

Zgłoszeń prosimy dokonywać osobiście biurze WSRM lub pocztą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dn. 8 grudnia br., a opłaty wnosić (również w tym terminie) osobiście w biurze WSRM albo przelewem lub przekazem bankowym na konto WSRM:

08 1050 1038 1000 0005 0126 3032

z podaniem tytułu: „Opłata za szkolenie dn. 12 grudnia 2015 r.”

W razie dużej liczby osób zainteresowanych uprzejmie powiadamiamy, że - w związku z ograniczoną liczbą miejsc w auli - obowiązywać będzie kolejność zgłoszeń i wpłat.

TEMAT:

PRAKTYKA WYBRANYCH CZYNNOŚCI

RZECZOZNAWCY MAJĄTKOWEGO

WYKŁADOWCA:

Zdzisław Małecki, rzeczoznawca majątkowy

***

PROGRAM SEMINARIUM (8 godz. edukacyjnych)

 1. OPŁATA JEDNORAZOWA (PLANISTYCZNA) PO ZMIANIE USTAWY

  O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM

  (4 godz. eduk.)

  W obszarze tematu nastąpiły istotne zmiany prawne w następstwie odpowiednio:

 • Dn. 9 lutego 2010r, wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt P 58/08,
 • Dn. 15.lutego2010r, utrata mocy obowiązującej części postanowień art. 37 ust 1 ustawy o p.z.p., w następstwie wyroku T.K.,
 • Dn. 9 czerwca 2011r, zmiana ustawy o p.z.p. poprzez dodanie ust. 3a w art. 87,
 • Dn. 26 sierpnia 2011r., wykreślenie § 50 w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia       21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego.

W ramach omawiania tematu dokonywana jest analiza ustalania opłaty jednorazowej z uwzględnieniem zmian ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz zmienionych zasad czynności rzeczoznawcy majątkowego dla potrzeb ustalenia tej opłaty. Analizowanych jest 6 przypadków uwarunkowań prawnych wyceny.

 1. OPŁATY ADIACENCKIE (4 godz. eduk.)

  Przedmiotem analizy będą opłaty adiacenckie przewidziane w ustawie o gospodarce nieruchomościami oraz zasady czynności rzeczoznawcy majątkowego dla potrzeb ustalenia tych opłat, z uwzględnieniem aktualnego orzecznictwa, odpowiednio:

 • opłaty ustalanej w związku ze wzrostem wartości nieruchomości spowodowanym budową urządzeń infrastruktury technicznej z udziałem środków Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego, środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi,

 • opłaty ustalanej w związku ze scaleniem i podziałem nieruchomości,

 • opłaty ustalanej w związku podziałem nieruchomości

***

 1. Materiały szkoleniowe

W dniach poprzedzających seminarium uczestnicy otrzymają szczegółowe materiały szkoleniowe (ok. 115 stron wydruku) oraz materiały źródłowe (w wersji elektronicznej). O miejscu i terminie ich odebrania zakwalifikowani uczestnicy zostaną powiadomieni odrębnie.

PYTANIA DO WYKŁADOWCY UPRZEJMIE PROSIMY, W MIARĘ MOŻNOŚCI, ZGŁASZAĆ WCZEŚNIEJ POCZTĄ ELEKTRONICZNĄ NA ADRES Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

17 grudzień 2015
Napisała

Seminarium szkoleniowe 1 grudnia 2015 r.

SEMINARIUM SZKOLENIOWE CZŁONKÓW WSRM

dn. 1 grudnia 2015 r. w godz. 18:10 - 20:30

(gmach Główny PW, sala nr 219)

 

TEMAT: WYCENA NIERUCHOMOŚCI DLA POTRZEB POSTĘPOWANIA EGZEKUCYJNEGO Z NIERUCHOMOŚCI

WYKŁADOWCA: mgr Grzegorz Szaraniec, rzeczoznawca majątkowy

PROGRAM SEMINARIUM (3 godz. edukacyjne)

 1. Egzekucja z nieruchomości w postępowaniu cywilnym i administracyjnym. Unormowania prawne

 2. Specyfika wyceny nieruchomości dla potrzeb postępowania egzekucyjnego. Zasady sporządzania takiej wyceny, współpraca z komornikiem

 3. Najczęściej napotykane problemy rzeczoznawcy majątkowego podczas szacowania nieruchomości w celu jej sprzedaży egzekucyjnej

17 grudzień 2015
Napisała

Seminarium szkoleniowe 24 listopada 2015 r.

SEMINARIUM SZKOLENIOWE CZŁONKÓW WSRM

dn. 24 listopada 2015 r. w godz. 18:10 - 21:00

(gmach główny PW, sala nr 219)

 

TEMAT: INWESTOWANIE NA GIEŁDZIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

WYKŁADOWCA: Zbigniew Stawicki, analityk giełdowy.

Jeden z 16-tu ekspertów rynku papierów wartościowych, wymienionych w książce Marka Marcinowskiego pt. „Sukces na giełdzie. Tajniki i wskazówki największych polskich ekspertów giełdowych” (wyd. w 2011 r.).

PROGRAM SEMINARIUM (4 godz. edukacyjne)

 1. Inwestowanie w nieruchomości wg Roberta Kiyosaki (amerykańskiego inwestora, biznesmena, autora poradników inwestycyjnych)

 2. O inwestowaniu na Giełdzie Papierów Wartościowych – inaczej

 3. Akcje, kontrakty terminowe, kontrakty na różnice kursowe (CFD – Contract For Difference). Zarabianie „w obie strony” – przy wzrostach na rynku i przy spadkach na rynku

 4. Obliczanie zasięgu wzrostów i spadków cen akcji na przykładzie polskiego WIG-u 20

17 grudzień 2015
Napisała

Seminarium szkoleniowe 27.10.2015 r.

SEMINARIUM SZKOLENIOWE CZŁONKÓW WSRM

dn. 27 października 2015 r. w godz. 18:10 - 21:00

(gmach główny PW, sala nr 219)

 

TEMAT: OBOWIĄZEK PRZEKAZYWANIA PRZEZ RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH WYCIĄGÓW Z WYKONANYCH PRZEZ SIEBIE OPERATÓW SZACUNKOWYCH

 

WYKŁADOWCA: mgr Paweł Duciak, rzeczoznawca majątkowy

 

PROGRAM SEMINARIUM (4 godz. edukacyjne)

 

 1. Nowe unormowania prawne. Zawartość wyciągu z operatu szacunkowego.

 2. Zasady przekazywania wyciągu z operatu szacunkowego.

   

17 grudzień 2015
Napisała

Seminarium szkoleniowe 20.10.2015 r.

SEMINARIUM SZKOLENIOWE CZŁONKÓW WSRM

dn. 20 października 2015 r. w godz. 18:10 - 20:30

(gmach główny PW, sala nr 219)

 

TEMAT: OKREŚLANIE WARTOŚCI OGRANICZONYCH PRAW RZECZOWYCH

WYKŁADOWCA: mgr inż. Monika Nowakowska, rzeczoznawca majątkowy

 

PROGRAM SEMINARIUM (3 godz. edukacyjne)

 1. Standard wyceny - określanie wartości ograniczonych praw rzeczowych.

 2. Określanie wartości prawa służebności osobistej i prawa dożywocia. Przykłady.

17 grudzień 2015
Napisała

Seminarium szkoleniowe 13.10.2015 r.

SEMINARIUM SZKOLENIOWE CZŁONKÓW WSRM

dn. 13 października 2015 r. w godz. 18:10 - 20:30

(gmach główny PW, sala nr 219)

TEMAT: NAJCZĘŚCIEJ POPEŁNIANE BŁĘDY W WYCENIE NIERUCHOMOŚCI. SPOSOBY ICH UNIKNIĘCIA

WYKŁADOWCA: prof. dr hab. inż. Mieczysław Prystupa, rzeczoznawca majątkowy

PROGRAM SEMINARIUM (3 godz. edukacyjne)

 1. Błędne koncepcje wyceny nieruchomości. Niewłaściwe stosowanie metod statystycznych.
 2. Sposoby unikania błędów w analizie statystycznej rynku.

 

17 grudzień 2015
Napisała

Zebranie szkoleniowe 9 i 16 czerwca 2015 r.

SEMINARIUM SZKOLENIOWE CZŁONKÓW WSRM

w dniach 9 i 16 czerwca 2015 r. w godz. 18:10 - 21:00

(gmach Główny Politechniki Warszawskiej sala 219)

TEMAT: WYCENA NIERUCHOMOŚCI KOMERCYJNYCH W ŚWIETLE STANDARDU ZAWODOWEGO RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH „WYCENA DLA ZABEZPIECZENIA WIERZYTELNOŚCI” - Z PRZYKŁADAMI PRAKTYCZNYMI

WYKŁADOWCY:rzeczoznawcy majątkowi Marta Jurek i Tomasz Paszkowski

CZAS TRWANIA SEMINARIUM (8 godz. edukacyjnych)

Część I:      9 czerwca 2015 r. (4 godz. eduk.)

Część II:   16 czerwca 2015 r. (4 godz. eduk.)

 

20 maj 2015
Napisała
Back to top