Warszawskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych
WARSZAWSKIE STOWARZYSZENIE RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH

 

SZKOLENIA

Zebranie szkoleniowe 31 maja 2016 r. - Zapraszamy

SEMINARIUM SZKOLENIOWE CZŁONKÓW WSRM

DN. 31 MAJA 2016 r. w godz. 18:10 - 21:00

(gmach główny PW, sala nr 219)

TEMAT: ANALIZY PRZESTRZENNE W BADANIACH RYNKU NIERUCHOMOŚCI

WYKŁADOWCA: dr Agnieszka Bitner-Fiałkowska, rzeczoznawca majątkowy

PROGRAM SEMINARIUM (4 godz. edukacyjne)

 1. Cyfrowe mapy katastralne jako źródło informacji nie tylko o poszczególnych nieruchomościach, ale również o zjawiskach zachodzących w dużych skalach przestrzennych
 2. Uniwersalna metoda wyznaczania strefy centralnej miasta
 3. Rozkład przestrzenny cen nieruchomości
18 maj 2016
Napisała

Seminarium szkoleniowe z p. Zdzisławem Małeckim. ZAPRASZAMY

SEMINARIUM SZKOLENIOWE CZŁONKÓW WSRM

dn. 11 czerwca 2016 r. (sobota) w godz. 9:00 - 16:00

Gmach Główny Politechniki Warszawskiej, sala 134

 Odpłatność:

50 zł/os. – członkowie WSRM niezalegający ze składkami członkowskimi

250 zł/os. – pozostali uczestnicy seminarium

Zgłoszeń prosimy dokonywać osobiście biurze WSRM lub pocztą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 31 maja 2016 r., a opłaty wnosić (również w tym terminie) przelewem lub przekazem bankowym na konto WSRM:

08 1050 1038 1000 0005 0126 3032 z podaniem tytułu: „Opłata za szkolenie dn. 11 czerwca 2016 r.”W razie dużej liczby osób zainteresowanych uprzejmie powiadamiamy, że - w związku z ograniczoną liczbą miejsc w auli - obowiązywać będzie kolejność zgłoszeń i wpłat.

TEMAT:

OKREŚLANIE WARTOŚCI NAKŁADÓW

W USTAWIE O GOSPODARCE NIERUCHOMOŚCIAMI

WYKŁADOWCA:

Zdzisław Małecki, rzeczoznawca majątkowy

***

PROGRAM SEMINARIUM (8 godz. edukacyjnych)

 1. Aktualizacja opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego z uwzględnieniem nakładów dokonanych przez użytkownika wieczystego na budowę urządzeń infrastruktury technicznej, oraz nakładów koniecznych
 2. Aktualizacja opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu z uwzględnieniem nakładów dokonanych przez państwową lub samorządową jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej
 3. Ustalenie opłaty adiacenckiej z uwzględnieniem nakładów poniesionych przez właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości na rzecz budowy poszczególnych urządzeń infrastruktury technicznej
 4. Wyceny dla potrzeb rozliczeń i rekompensat przy zwrocie wywłaszczonych nieruchomości z uwzględnieniem zmniejszenia lub zwiększenia wartości wskutek działań podjętych bezpośrednio na nieruchomości (uwaga: ten temat dotyczy zwrotu nieruchomości wywłaszczonych, czego nie należy mylić ze zwrotem nieruchomości, których wywłaszczenie unieważniono na drodze administracyjnej)
 5. Nabycie lokalu z zaliczeniem nakładów poczynionych na przebudowę lub rozbudowę budynku stanowiącego własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego

Zasady wyceny nakładów będą analizowane w oparciu o:

 • przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami,
 • przepisy rozporządzenia RM ws. wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego,
 • orzecznictwo sądów i in.źródła.

***

Zapewniamy:

 • Materiały szkoleniowe

W dniach poprzedzających seminarium uczestnicy otrzymają szczegółowe materiały szkoleniowe (ok. 100 stron wydruku) oraz materiały źródłowe (przepisy prawa w wersji elektronicznej). O miejscu i terminie ich odebrania zakwalifikowani uczestnicy zostaną powiadomieni odrębnie.

 • Obiad

PYTANIA DO WYKŁADOWCY UPRZEJMIE PROSIMY, W MIARĘ MOŻNOŚCI, ZGŁASZAĆ WCZEŚNIEJ POCZTĄ ELEKTRONICZNĄ NA ADRES Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

11 maj 2016
Napisała

Zebranie szkoleniowe 10 maja 2016 r. - Zapraszamy

SEMINARIUM SZKOLENIOWE CZŁONKÓW WSRM

DN. 10 MAJA 2016 r. w godz. 18:10 - 21:00

(gmach główny PW, sala nr 219)

TEMAT: SZACOWANIE STOPY DYSKONTOWEJ DLA POTRZEB WYCENY NIERUCHOMOŚCI NA PODSTAWIE RYNKU KAPITAŁOWEGO

WYKŁADOWCA: prof. dr hab. inż. Mieczysław Prystupa, rzeczoznawca majątkowy

PROGRAM SEMINARIUM (4 godz. edukacyjne)

 1. Składniki stopy dyskontowej
 2. Rentowność papierów wartościowych bez ryzyka
 3. Szacowanie premii za ryzyko dla potrzeb określania stopy dyskontowej
 4. Model wyceny dóbr kapitałowych - CAPM
28 kwiecień 2016
Napisała

Seminarium 26 kwietnia 2016 r. Zapraszamy

SEMINARIUM SZKOLENIOWE CZŁONKÓW WSRM

dn. 26 kwietnia 2016 r. w godz. 18:10 - 21:00

(gmach główny PW, sala nr 219)

TEMAT:

SEKULARNA STAGNACJA GOSPODARCZA A RYNEK NIERUCHOMOŚCI. OGÓLNE SPOWOLNIENIE WZROSTU GOSPODARCZEGO I JEGO WPŁYW NA RYNEK NIERUCHOMOŚCI

(4 godz. edukacyjne)

WYKŁADOWCA:

prof. dr hab. Elżbieta Mączyńska, Prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego

http://prezes.pte.pl/http://prezes.pte.pl/

http://www.pte.pl/http://www.pte.pl/

http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KNoP/struktura/IFKiI/Strony/default.aspxhttp://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KNoP/struktura/IFKiI/Strony/default.aspx

12 kwiecień 2016
Napisała

Zebranie szkoleniowe w dniu 12 kwietnia 2016 r.

SEMINARIUM SZKOLENIOWE CZŁONKÓW WSRM

dn. 12 kwietnia 2016 r. w godz. 18:10 - 21:00

(gmach główny PW, sala nr 219)

Członkowie WSRM mają wstęp wolny w ramach opłacanych na bieżąco składek członkowskich (będziemy weryfikować płatności), pozostałe osoby 50zł - płatne na konto WSRM.

TEMAT: NOWE PRZEPISY O OBROCIE ZIEMIĄ ROLNICZĄ I ICH ZNACZENIE DLA RYNKU NIERUCHOMOŚCI, GOSPODARKI ORAZ DZIAŁALNOŚCI RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH

WYKŁADOWCA: Tomasz Ciodyk, rzeczoznawca majątkowy, od 1995 r. zatrudniony w Agencji Nieruchomości Rolnych, w latach 2008-2016 dyrektor Zespołu Gospodarowania Zasobem w Biurze Prezesa ANR w Warszawie

PROGRAM SEMINARIUM (4 godz. edukacyjne)

 1. Ustawa z dn. 11.04.2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (UKUR)
 2. Nowelizacje UKUR w latach 2011-2015
 3. Praktyczne aspekty UKUR w obrocie nieruchomościami w latach 2003-2016
 4. Ustawa o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw, i jej znaczenie dla rynku nieruchomości, gospodarki i działalności rzeczoznawców majątkowych

 

Na kolejne zebranie szkoleniowe zapraszamy 26 kwietnia 2016 r.

Przypominany również o konieczności opłacania składek członkowskich. Składka miesięczna niezmiennie 25zł.

 

01 kwiecień 2016
Napisała

Zebranie szkoleniowe 15.03.2016 r.

 

SEMINARIUM SZKOLENIOWE CZŁONKÓW WSRM

dn. 15 MARCA 2016 r. w godz. 18:10 - 21:00

(gmach główny PW, sala nr 219)

TEMAT: STAN OBECNY SYSTEMU ELEKTRONICZNA KSIĘGA WIECZYSTA

 WYKŁADOWCA: dr inż. Piotr Sacha

PROGRAM SEMINARIUM (4 godz. edukacyjne)

 

1.     Funkcjonowanie systemu EKW dzisiaj. Ewolucja systemu. Prawne aspekty korzystania z systemu

2.     Przeglądanie ksiąg wieczystych w Internecie - dobre praktyki

3.     Składanie wniosku o wydanie dokumentu przez Centralną Informację KW. Weryfikacja autentyczności wydruku

4.     Prace nad rozbudową systemu - przyszłość systemu EKW

 

 

 

02 marzec 2016
Napisała

Seminarium 27.02.2016 r.

Zaproszenie za seminarium, które odbędzie się w dn. 27 lutego 2016 r.

Szczegółowy program oraz karta zgłoszenia  znajduje się w załącznikach.

30 styczeń 2016
Napisała

Zebranie szkoleniowe WSRM 16 lutego 2016 r.

SEMINARIUM SZKOLENIOWE CZŁONKÓW WSRM

dn. 16 LUTEGO 2016 r. w godz. 18:10 - 20:30

(gmach główny PW, sala nr 219)

TEMAT: SPORZĄDZANIE OPERATU SZACUNKOWEGO W CELU ZABEZPIECZENIA WIERZYTELNOŚCI BANKU

WYKŁADOWCA: Edyta Krzywicka, rzeczoznawca majątkowy

 KOSZT - dla członków WSRM opłacających na bieżąco składki członkowskie wstęp wolny, pozostali uczestnicy 50zł

 

 

PROGRAM SEMINARIUM (3 godz. edukacyjne)

 1. Zasady sporządzania operatu szacunkowego w aspekcie obowiązujących przepisów prawa oraz obowiązującego standardu zawodowego „Wycena dla zabezpieczenia wierzytelności
 2. Zasady sporządzania operatu szacunkowego w aspekcie dobrej praktyki (rekomendacje KNF, standardy zawodowe PFSRM, in. wymogi i oczekiwania)
 3. Omówienie najistotniejszych elementów operatu szacunkowego – na co rzeczoznawca majątkowy powinien szczególnie zwracać uwagę przy sporządzaniu operatu szacunkowego, oraz czego najczęściej w tym operacie brakuje (na przykładzie wyceny nieruchomości lokalowej, nieruchomości gruntowej niezabudowanej, nieruchomości gruntowej zabudowanej)
25 styczeń 2016
Napisała

Szkolenie w dniu 12.12.2015 r.

SEMINARIUM SZKOLENIOWE CZŁONKÓW WSRM

dn. 12 grudnia 2015 r. (sobota) w godz. 9:00 - 16:10

Blue Tower- ul. Chmielna 85/87

Odpłatność:

50 zł/os. – członkowie WSRM niezalegający ze składkami członkowskimi

300 zł/os. – pozostali uczestnicy seminarium

Zgłoszeń prosimy dokonywać osobiście biurze WSRM lub pocztą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dn. 8 grudnia br., a opłaty wnosić (również w tym terminie) osobiście w biurze WSRM albo przelewem lub przekazem bankowym na konto WSRM:

08 1050 1038 1000 0005 0126 3032

z podaniem tytułu: „Opłata za szkolenie dn. 12 grudnia 2015 r.”

W razie dużej liczby osób zainteresowanych uprzejmie powiadamiamy, że - w związku z ograniczoną liczbą miejsc w auli - obowiązywać będzie kolejność zgłoszeń i wpłat.

TEMAT:

PRAKTYKA WYBRANYCH CZYNNOŚCI

RZECZOZNAWCY MAJĄTKOWEGO

WYKŁADOWCA:

Zdzisław Małecki, rzeczoznawca majątkowy

***

PROGRAM SEMINARIUM (8 godz. edukacyjnych)

 1. OPŁATA JEDNORAZOWA (PLANISTYCZNA) PO ZMIANIE USTAWY

  O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM

  (4 godz. eduk.)

  W obszarze tematu nastąpiły istotne zmiany prawne w następstwie odpowiednio:

 • Dn. 9 lutego 2010r, wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt P 58/08,
 • Dn. 15.lutego2010r, utrata mocy obowiązującej części postanowień art. 37 ust 1 ustawy o p.z.p., w następstwie wyroku T.K.,
 • Dn. 9 czerwca 2011r, zmiana ustawy o p.z.p. poprzez dodanie ust. 3a w art. 87,
 • Dn. 26 sierpnia 2011r., wykreślenie § 50 w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia       21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego.

W ramach omawiania tematu dokonywana jest analiza ustalania opłaty jednorazowej z uwzględnieniem zmian ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz zmienionych zasad czynności rzeczoznawcy majątkowego dla potrzeb ustalenia tej opłaty. Analizowanych jest 6 przypadków uwarunkowań prawnych wyceny.

 1. OPŁATY ADIACENCKIE (4 godz. eduk.)

  Przedmiotem analizy będą opłaty adiacenckie przewidziane w ustawie o gospodarce nieruchomościami oraz zasady czynności rzeczoznawcy majątkowego dla potrzeb ustalenia tych opłat, z uwzględnieniem aktualnego orzecznictwa, odpowiednio:

 • opłaty ustalanej w związku ze wzrostem wartości nieruchomości spowodowanym budową urządzeń infrastruktury technicznej z udziałem środków Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego, środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi,

 • opłaty ustalanej w związku ze scaleniem i podziałem nieruchomości,

 • opłaty ustalanej w związku podziałem nieruchomości

***

 1. Materiały szkoleniowe

W dniach poprzedzających seminarium uczestnicy otrzymają szczegółowe materiały szkoleniowe (ok. 115 stron wydruku) oraz materiały źródłowe (w wersji elektronicznej). O miejscu i terminie ich odebrania zakwalifikowani uczestnicy zostaną powiadomieni odrębnie.

PYTANIA DO WYKŁADOWCY UPRZEJMIE PROSIMY, W MIARĘ MOŻNOŚCI, ZGŁASZAĆ WCZEŚNIEJ POCZTĄ ELEKTRONICZNĄ NA ADRES Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

17 grudzień 2015
Napisała

Seminarium szkoleniowe 1 grudnia 2015 r.

SEMINARIUM SZKOLENIOWE CZŁONKÓW WSRM

dn. 1 grudnia 2015 r. w godz. 18:10 - 20:30

(gmach Główny PW, sala nr 219)

 

TEMAT: WYCENA NIERUCHOMOŚCI DLA POTRZEB POSTĘPOWANIA EGZEKUCYJNEGO Z NIERUCHOMOŚCI

WYKŁADOWCA: mgr Grzegorz Szaraniec, rzeczoznawca majątkowy

PROGRAM SEMINARIUM (3 godz. edukacyjne)

 1. Egzekucja z nieruchomości w postępowaniu cywilnym i administracyjnym. Unormowania prawne

 2. Specyfika wyceny nieruchomości dla potrzeb postępowania egzekucyjnego. Zasady sporządzania takiej wyceny, współpraca z komornikiem

 3. Najczęściej napotykane problemy rzeczoznawcy majątkowego podczas szacowania nieruchomości w celu jej sprzedaży egzekucyjnej

17 grudzień 2015
Napisała

Seminarium szkoleniowe 24 listopada 2015 r.

SEMINARIUM SZKOLENIOWE CZŁONKÓW WSRM

dn. 24 listopada 2015 r. w godz. 18:10 - 21:00

(gmach główny PW, sala nr 219)

 

TEMAT: INWESTOWANIE NA GIEŁDZIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

WYKŁADOWCA: Zbigniew Stawicki, analityk giełdowy.

Jeden z 16-tu ekspertów rynku papierów wartościowych, wymienionych w książce Marka Marcinowskiego pt. „Sukces na giełdzie. Tajniki i wskazówki największych polskich ekspertów giełdowych” (wyd. w 2011 r.).

PROGRAM SEMINARIUM (4 godz. edukacyjne)

 1. Inwestowanie w nieruchomości wg Roberta Kiyosaki (amerykańskiego inwestora, biznesmena, autora poradników inwestycyjnych)

 2. O inwestowaniu na Giełdzie Papierów Wartościowych – inaczej

 3. Akcje, kontrakty terminowe, kontrakty na różnice kursowe (CFD – Contract For Difference). Zarabianie „w obie strony” – przy wzrostach na rynku i przy spadkach na rynku

 4. Obliczanie zasięgu wzrostów i spadków cen akcji na przykładzie polskiego WIG-u 20

17 grudzień 2015
Napisała

Seminarium szkoleniowe 27.10.2015 r.

SEMINARIUM SZKOLENIOWE CZŁONKÓW WSRM

dn. 27 października 2015 r. w godz. 18:10 - 21:00

(gmach główny PW, sala nr 219)

 

TEMAT: OBOWIĄZEK PRZEKAZYWANIA PRZEZ RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH WYCIĄGÓW Z WYKONANYCH PRZEZ SIEBIE OPERATÓW SZACUNKOWYCH

 

WYKŁADOWCA: mgr Paweł Duciak, rzeczoznawca majątkowy

 

PROGRAM SEMINARIUM (4 godz. edukacyjne)

 

 1. Nowe unormowania prawne. Zawartość wyciągu z operatu szacunkowego.

 2. Zasady przekazywania wyciągu z operatu szacunkowego.

   

17 grudzień 2015
Napisała

Seminarium szkoleniowe 20.10.2015 r.

SEMINARIUM SZKOLENIOWE CZŁONKÓW WSRM

dn. 20 października 2015 r. w godz. 18:10 - 20:30

(gmach główny PW, sala nr 219)

 

TEMAT: OKREŚLANIE WARTOŚCI OGRANICZONYCH PRAW RZECZOWYCH

WYKŁADOWCA: mgr inż. Monika Nowakowska, rzeczoznawca majątkowy

 

PROGRAM SEMINARIUM (3 godz. edukacyjne)

 1. Standard wyceny - określanie wartości ograniczonych praw rzeczowych.

 2. Określanie wartości prawa służebności osobistej i prawa dożywocia. Przykłady.

17 grudzień 2015
Napisała

Seminarium szkoleniowe 13.10.2015 r.

SEMINARIUM SZKOLENIOWE CZŁONKÓW WSRM

dn. 13 października 2015 r. w godz. 18:10 - 20:30

(gmach główny PW, sala nr 219)

TEMAT: NAJCZĘŚCIEJ POPEŁNIANE BŁĘDY W WYCENIE NIERUCHOMOŚCI. SPOSOBY ICH UNIKNIĘCIA

WYKŁADOWCA: prof. dr hab. inż. Mieczysław Prystupa, rzeczoznawca majątkowy

PROGRAM SEMINARIUM (3 godz. edukacyjne)

 1. Błędne koncepcje wyceny nieruchomości. Niewłaściwe stosowanie metod statystycznych.
 2. Sposoby unikania błędów w analizie statystycznej rynku.

 

17 grudzień 2015
Napisała

Zebranie szkoleniowe 9 i 16 czerwca 2015 r.

SEMINARIUM SZKOLENIOWE CZŁONKÓW WSRM

w dniach 9 i 16 czerwca 2015 r. w godz. 18:10 - 21:00

(gmach Główny Politechniki Warszawskiej sala 219)

TEMAT: WYCENA NIERUCHOMOŚCI KOMERCYJNYCH W ŚWIETLE STANDARDU ZAWODOWEGO RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH „WYCENA DLA ZABEZPIECZENIA WIERZYTELNOŚCI” - Z PRZYKŁADAMI PRAKTYCZNYMI

WYKŁADOWCY:rzeczoznawcy majątkowi Marta Jurek i Tomasz Paszkowski

CZAS TRWANIA SEMINARIUM (8 godz. edukacyjnych)

Część I:      9 czerwca 2015 r. (4 godz. eduk.)

Część II:   16 czerwca 2015 r. (4 godz. eduk.)

 

20 maj 2015
Napisała
Back to top