Warszawskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych
WARSZAWSKIE STOWARZYSZENIE RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH

 

Aleksandrowicz Marta

  • Nr uprawnień rzeczoznawcy majątkowego: 6604
  • Rok uzyskania uprawnień rzeczoznawcy majątkowego: 2015

Znajdź członka WSRM wg: nazwiska, imienia, funkcji w Stowarzyszeniu

Back to top