Warszawskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych
WARSZAWSKIE STOWARZYSZENIE RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH

 

Bogorodzka Elżbieta

  • Nr uprawnień rzeczoznawcy majątkowego: 4137
  • Rok uzyskania uprawnień rzeczoznawcy majątkowego: 2003

Znajdź członka WSRM wg: nazwiska, imienia, funkcji w Stowarzyszeniu

Back to top