Warszawskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych
WARSZAWSKIE STOWARZYSZENIE RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH

 

Bombała Bohdan

  • Nr uprawnień rzeczoznawcy majątkowego: 3794
  • Rok uzyskania uprawnień rzeczoznawcy majątkowego: 2002
  • Nr uprawnień pośrednika obrotu nieruchomościami: 10302

Znajdź członka WSRM wg: nazwiska, imienia, funkcji w Stowarzyszeniu

Back to top