Warszawskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych
WARSZAWSKIE STOWARZYSZENIE RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH

 

Borowski Ryszard

  • Nr uprawnień rzeczoznawcy majątkowego: 1229
  • Rok uzyskania uprawnień rzeczoznawcy majątkowego: 1994

Znajdź członka WSRM wg: nazwiska, imienia, funkcji w Stowarzyszeniu

Back to top