Warszawskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych
WARSZAWSKIE STOWARZYSZENIE RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH

 

Borsuk Artur

  • Nr uprawnień rzeczoznawcy majątkowego: 6557
  • Rok uzyskania uprawnień rzeczoznawcy majątkowego: 2015
  • Nr uprawnień zarządcy nieruchomościami: 22250

Znajdź członka WSRM wg: nazwiska, imienia, funkcji w Stowarzyszeniu

Back to top