Warszawskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych
WARSZAWSKIE STOWARZYSZENIE RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH

 

Boruta Anna

  • Nr uprawnień rzeczoznawcy majątkowego: 3309
  • Rok uzyskania uprawnień rzeczoznawcy majątkowego: 2000

Znajdź członka WSRM wg: nazwiska, imienia, funkcji w Stowarzyszeniu

Back to top