Warszawskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych
WARSZAWSKIE STOWARZYSZENIE RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH

 

Budnicka-Kosior Joanna Maria

  • Nr uprawnień rzeczoznawcy majątkowego: 5717
  • Rok uzyskania uprawnień rzeczoznawcy majątkowego: 2013

Znajdź członka WSRM wg: nazwiska, imienia, funkcji w Stowarzyszeniu

Back to top