Warszawskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych
WARSZAWSKIE STOWARZYSZENIE RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH

 

Magdalena Burdzy

  • Nr uprawnień rzeczoznawcy majątkowego: 4411
  • Rok uzyskania uprawnień rzeczoznawcy majątkowego: 2006
  • funkcja w Stowarzyszeniu: Członek Komisji Arbitrażowej WSRM

Znajdź członka WSRM wg: nazwiska, imienia, funkcji w Stowarzyszeniu

Back to top