Warszawskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych
WARSZAWSKIE STOWARZYSZENIE RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH

 

Butruk Aleksandra

  • Nr uprawnień rzeczoznawcy majątkowego: 3465
  • Rok uzyskania uprawnień rzeczoznawcy majątkowego: 2001

Znajdź członka WSRM wg: nazwiska, imienia, funkcji w Stowarzyszeniu

Back to top