Warszawskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych
WARSZAWSKIE STOWARZYSZENIE RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH

 

Ciesielska Jadwiga

  • Nr uprawnień rzeczoznawcy majątkowego: 5000
  • Rok uzyskania uprawnień rzeczoznawcy majątkowego: 2010
  • Nr uprawnień pośrednika obrotu nieruchomościami: 12607
  • Nr uprawnień zarządcy nieruchomościami: 14284

Znajdź członka WSRM wg: nazwiska, imienia, funkcji w Stowarzyszeniu

Back to top