Warszawskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych
WARSZAWSKIE STOWARZYSZENIE RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH

 

Czerwińska Joanna

  • Nr uprawnień rzeczoznawcy majątkowego: 4941
  • Rok uzyskania uprawnień rzeczoznawcy majątkowego: 2009
  • Nr uprawnień pośrednika obrotu nieruchomościami: 16670
  • Nr uprawnień zarządcy nieruchomościami: 20474

Znajdź członka WSRM wg: nazwiska, imienia, funkcji w Stowarzyszeniu

Back to top