Warszawskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych
WARSZAWSKIE STOWARZYSZENIE RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH

 

Maria Duciak - skarbnik WSRM

  • Nr uprawnień rzeczoznawcy majątkowego: 1625
  • Rok uzyskania uprawnień rzeczoznawcy majątkowego: 1995
  • funkcja w Stowarzyszeniu: Członek Zarządu WSRM, Skarbnik Zarządu WSRM, Członek Komisji Arbitrażowej WSRM
  • Nr uprawnień zarządcy nieruchomościami: 13895

Znajdź członka WSRM wg: nazwiska, imienia, funkcji w Stowarzyszeniu

Back to top