Warszawskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych
WARSZAWSKIE STOWARZYSZENIE RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH

 

Fidos Dariusz

  • Nr uprawnień rzeczoznawcy majątkowego: 3994
  • Rok uzyskania uprawnień rzeczoznawcy majątkowego: 2003
  • Nr uprawnień pośrednika obrotu nieruchomościami: 10351

Znajdź członka WSRM wg: nazwiska, imienia, funkcji w Stowarzyszeniu

Back to top