Warszawskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych
WARSZAWSKIE STOWARZYSZENIE RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH

 

Glinicki Eligiusz

  • Nr uprawnień rzeczoznawcy majątkowego: 4686
  • Rok uzyskania uprawnień rzeczoznawcy majątkowego: 2008
  • Nr uprawnień pośrednika obrotu nieruchomościami: 10365

Znajdź członka WSRM wg: nazwiska, imienia, funkcji w Stowarzyszeniu

Back to top