Warszawskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych
WARSZAWSKIE STOWARZYSZENIE RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH

 

Grzelak Agnieszka

  • Nr uprawnień rzeczoznawcy majątkowego: 5050
  • Rok uzyskania uprawnień rzeczoznawcy majątkowego: 2010
  • Nr uprawnień zarządcy nieruchomościami: 20383

Znajdź członka WSRM wg: nazwiska, imienia, funkcji w Stowarzyszeniu

Back to top