Warszawskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych
WARSZAWSKIE STOWARZYSZENIE RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH

 

Guzek Wojciech

  • Nr uprawnień rzeczoznawcy majątkowego: 5024
  • Rok uzyskania uprawnień rzeczoznawcy majątkowego: 2010
  • Nr uprawnień pośrednika obrotu nieruchomościami: 8282

Znajdź członka WSRM wg: nazwiska, imienia, funkcji w Stowarzyszeniu

Back to top