Warszawskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych
WARSZAWSKIE STOWARZYSZENIE RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH

 

Habior Ewa

  • Nr uprawnień rzeczoznawcy majątkowego: 4722
  • Rok uzyskania uprawnień rzeczoznawcy majątkowego: 2008
  • Nr uprawnień pośrednika obrotu nieruchomościami: 15388
  • Nr uprawnień zarządcy nieruchomościami: 13370

Znajdź członka WSRM wg: nazwiska, imienia, funkcji w Stowarzyszeniu

Back to top