Warszawskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych
WARSZAWSKIE STOWARZYSZENIE RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH

 
Napisała 
29 wrzesień 2016

Seminarium szkoleniowe z p. Zdzisławem Małeckim - już 29 października br.!

SEMINARIUM SZKOLENIOWE CZŁONKÓW WSRM

dn. 29 października 2016 r. (sobota) w godz. 9:00 – 16.00

                                                                                                        MIEJSCE: Budynek "FOCUS"- AL. ARMII LUDOWEJ 26

 

Odpłatność:

50 zł/os. – członkowie WSRM niezalegający ze składkami członkowskimi

250 zł/os. – pozostali uczestnicy seminarium

Zgłoszeń prosimy dokonywać osobiście biurze WSRM lub pocztą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dn. 24 października br., a opłaty wnosić (również w tym terminie) przelewem na konto WSRM:

 08 1050 1038 1000 0005 0126 3032

z podaniem tytułu: „Opłata za szkolenie dn. 29 października 2016 r.”

W razie dużej liczby osób zainteresowanych uprzejmie powiadamiamy, że - w związku z ograniczoną liczbą miejsc w auli - obowiązywać będzie kolejność zgłoszeń i wpłat.

TEMAT: WYCENA NAKŁADÓW

DOKONANYCH PRZEZ POSIADACZY NIERUCHOMOŚCI

WYKŁADOWCA:

Zdzisław Małecki, rzeczoznawca majątkowy

***

PROGRAM SEMINARIUM (8 godz. edukacyjnych)

 1. A.OKREŚLANIE WARTOŚCI NAKŁADÓW WG KODEKSU CYWILNEGO
 1. NAKŁADY W KODEKSIE CYWILNYM
 1. Ochrona własności w przepisach prawa
 2. Uwarunkowania wyceny nakładów dokonanych przez posiadaczy nieruchomości
 3. Pojęcie oraz rodzaje nakładów i wydatków podlegających zwrotowi
 4. Posiadanie samoistne rzeczy i posiadanie zależne
 5. Pojęcie dobrej i złej wiary posiadacza nieruchomości
 6. Główne roszczenia o zwrot nakładów, uregulowane w Kodeksie cywilnym
 1. NAKŁADY DOKONANE W WARUNKACH POSIADANIA SAMOISTNEGO
 1. Regulowanie stosunków pomiędzy właścicielem a posiadaczem samoistnym w zakresie nakładów dokonanych przez posiadacza
 2. Przeciwstawne roszczenia posiadacza samoistnego o zwrot nakładów
 3. Rozliczenia pomiędzy właścicielem a posiadaczem samoistnym
 4. Komentarz do przepisów art. art. 226 i 229 Kodeksu cywilnego
 5. Wybrane orzecznictwo dot. nakładów poczynionych w warunkach posiadania samoistnego
 1. NAKŁADY DOKONANE W WARUNKACH POSIADANIA ZALEŻNEGO
 1. Zasady rozliczania nakładów pomiędzy posiadaczem zależnym a właścicielem nieruchomości
 2. Rozliczenia właściciela z posiadaczem zależnym
 3. Dokonywanie nakładów przez strony umów najmu i dzierżawy
 4. Rozliczenia z tytułu nakładów pomiędzy właścicielem i dzierżawcą
 5. Komentarz do art. art. 676, 696 i 697 Kodeksu cywilnego
 6. Wyciąg z ustawy o ochronie praw lokatorów (…). Komentarz do przepisów art. art. 6a i 6b tej ustawy.
 7. Wybrane orzecznictwo dot. nakładów poczynionych w warunkach posiadania zależnego
 8. Najemca lokalu użytkowego (komentarz)
 1. NAKŁADY DOKONANE W WARUNKACH WSPÓŁWŁASNOŚCI
 1. Współwłasność - treść i cechy prawa
 2. Współwłasność - wyciąg z ustawy Kodeks cywilny
 3. Komentarz oraz wybrane orzecznictwo dotyczące art. 207 Kodeksu cywilnego
 1. UMOWA UŻYTKOWANIA NIERUCHOMOŚCI (ART. 252 K.C.), UMOWA UŻYCZENIA (ART. 710 K.C.)
 1. NAKŁADY DOKONANE NA CUDZEJ NIERUCHOMOŚCI, WG UNORMOWAŃ ART. 231 KODEKSU CYWILNEGO
 1. Regulowanie sytuacji powstałej na skutek dokonania nakładów na cudzej nieruchomości (art. 231 K.c.)
 2. Czynności rzeczoznawcy majątkowego w postępowaniu o przeniesienie własności
 3. Wybrane orzecznictwo dotyczące art. 231 Kodeksu cywilnego
 1. B.OKREŚLANIE WARTOŚCI NAKŁADÓW WG KODEKSU RODZINNEGO I OPIEKUŃCZEGO
 1. Komentarz do artykułów 45 i 46 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego
 2. Tematyka nakładów i ich rozliczania, wg prawa rodzinnego
 3. Wybrane orzecznictwo dot. nakładów w prawie rodzinnym
 4. Przykładowe postanowienie sądu
 1. C.OKREŚLANIE WARTOŚCI NAKŁADÓW WG UNORMOWAŃ INNYCH USTAW. KOMENTARZ PRZEPISÓW, WYBRANE ORZECZNICTWO
 1. USTAWA O ZBIOROWYM ZAOPATRZENIU W WODĘ I ZBIOROWYM ODPROWADZANIU ŚCIEKÓW
 2. USTAWA O GOSPODAROWANIU NIERUCHOMOŚCIAMI ROLNYMI SKARBU PAŃSTWA
 3. USTAWA O AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO
 4. NAKŁADY W USTAWACH PODATKOWYCH
 5. PODSTAWOWE UWARUNKOWANIA WYCENY NAKŁADÓW

Zasady wyceny nakładów będą analizowane w oparciu o:

 • przepisy ustaw,
 • przepisy rozporządzenia RM ws. wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego,***

Materiały szkoleniowe

W dniach poprzedzających seminarium uczestnicy otrzymają szczegółowe materiały szkoleniowe (ok. 100 stron wydruku). O miejscu i terminie ich odebrania zakwalifikowani uczestnicy zostaną powiadomieni odrębnie.

PYTANIA DO WYKŁADOWCY UPRZEJMIE PROSIMY, W MIARĘ MOŻNOŚCI, ZGŁASZAĆ WCZEŚNIEJ POCZTĄ ELEKTRONICZNĄ NA ADRES Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Back to top