Warszawskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych
WARSZAWSKIE STOWARZYSZENIE RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH

 
Napisała 
08 luty 2017

Zebranie szkoleniowe w dn. 28.02.2017 r. ZAPRASZAMY!

SEMINARIUM SZKOLENIOWE CZŁONKÓW WSRM

w dniu 28 lutego 2017 r. w godz. 18:10 - 21:00

(gmach główny PW, sala nr 219)

OPŁATY:

  • dla członków WSRM wstęp wolny w ramach opłacanych na bieżąco składek członkowskich,
  • pozostali uczestnicy seminarium 50 zł (wpłata na konto WSRM).

 

TEMAT: DYLEMATY RZECZOZNWCY MAJĄTKOWEGO PODCZAS STOSOWANIA PROCEDUR OKREŚLANIA WARTOŚCI NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH, LEŚNYCH ORAZ ZADRZEWIONYCH I ZAKRZEWIONYCH

WYKŁADOWCA: prof. dr hab. inż. Wojciech Wilkowski, rzeczoznawca majątkowy

PROGRAM SEMINARIUM (4 godz. edukacyjne)

  1. Zróżnicowanie cech rynkowych wpływających na wartości gruntów rolnych i leśnych, w porównaniu z innymi gruntami
  2. Podstawowe cechy rynkowe wpływające na wartość nieruchomości rolnych stanowiących grunty orne
  3. Problemy podczas określania wartości nieruchomości rolnych o różnych formach użytkowania
  4. Problemy podczas określania wartości lasów i gruntów leśnych. Wybór właściwego podejścia i metody
  5. Zasady określania wartości drzewostanów w ujęciu obowiązujących przepisów oraz sposobów stosowanych w szerokiej praktyce
  6. Problemy podczas określania wartości gruntów zadrzewionych i zakrzewionych. Wybór właściwego podejścia i metody

 Uwaga dla członków WSRM: materiały z seminarium do pobrania 

Back to top