Warszawskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych
WARSZAWSKIE STOWARZYSZENIE RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH

 
Napisała 
19 kwiecień 2017

Zapraszamy na zebranie szkoleniowe 9 maja br.!

SEMINARIUM SZKOLENIOWE CZŁONKÓW WSRM

w dniu 9 maja 2017 r. w godz. 18:10 - 21:00

(gmach główny PW, sala nr 219)

TEMAT: MATEMATYCZNE PODSTAWY WYCENY NIERUCHOMOŚCI W PODEJŚCIU DOCHODOWYM

WYKŁADOWCA: mgr inż. Zbigniew Baranowski, rzeczoznawca majątkowy

OPŁATY: dla osób spoza WSRM - 50 zł dla osób posiadających uprawnienia zawodowe

                                                       - 61,50 zł (z VAT) dla osób bez uprawnień

 PROGRAM SEMINARIUM (4 godz. edukacyjne)

 

  1. Zasady pomnażania kapitału.
  2. Technika kapitalizacji prostej.
  3. Technika dyskontowania strumieni dochodów.
  4. Problematyka właściwego określania stóp zwrotu.

 

Back to top