Warszawskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych
WARSZAWSKIE STOWARZYSZENIE RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH

 
Napisała 
19 kwiecień 2017

Zapraszamy na zebranie szkoleniowe 30 maja br.!

SEMINARIUM SZKOLENIOWE CZŁONKÓW WSRM

w dniu 30 maja 2017 r. w godz. 18:10 - 21:00

(gmach główny PW, sala nr 219)

TEMAT: UDZIAŁ RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH W POSTĘPOWANIACH ADMINISTRACYJNYCH W MAZOWIECKIM URZĘDZIE WOJEWÓDZKIM

WYKŁADOWCA: mgr inż. Jerzy Pindelski, rzeczoznawca majątkowy

OPŁATY: dla osób spoza WSRM - 50 zł dla osó posiadających uprawnienia zawodowe

                                                    - 61,50 zł (z VAT) dla osób bez uprawnień

 PROGRAM SEMINARIUM (4 godz. edukacyjne)

 

  1. Obszary działania rzeczoznawców majątkowych wynikające z aktów prawnych, w których wartość prawa do nieruchomości jest podstawą wydania decyzji administracyjnej
  2. Wyniki analiz operatów szacunkowych jako dowodów w prowadzonych postępowaniach administracyjnych
  3. Aktualny tryb wyłaniania wykonawców operatów szacunkowych na potrzeby postępowań administracyjnych
  4. Regulacja instytucji dowodu z opinii biegłego w Kodeksie postępowania administracyjnego
  5. System biegłych sądowych w opinii sądów okręgowych
  6. Propozycja powołania listy biegłych - rzeczoznawców majątkowych w postępowaniach administracyjnych prowadzonych przez Wojewodę Mazowieckiego

 

Back to top