Warszawskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych
WARSZAWSKIE STOWARZYSZENIE RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH

 

Ciborowska Barbara

  • Nr uprawnień rzeczoznawcy majątkowego: 6921
  • Rok uzyskania uprawnień rzeczoznawcy majątkowego: 2017
  • Nr uprawnień pośrednika obrotu nieruchomościami: 18560
  • Nr uprawnień zarządcy nieruchomościami: 26059

Znajdź członka WSRM wg: nazwiska, imienia, funkcji w Stowarzyszeniu

Back to top