Warszawskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych
WARSZAWSKIE STOWARZYSZENIE RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH

 
Napisała 
12 maj 2017

Nowelizacja KPA

 Szanowni Państwo,  w wyniku konsultacji społecznych  w Ministerstwie Rozwoju, w których uczestniczyli przedstawiciele Federacji, uzyskaliśmy informację podsumowującą nowelę KPA.

 Prosimy o zapoznanie się z wyjaśnieniami i przekazanie do Waszych członków. Obszerna informacja od inicjatorów zmian, będzie bardzo przydatna i stanowić będzie główną interpretację oraz wyjaśnia do projektu zmian.

 Oczywiście nas głos był jednym z wielu na tej sesji i nie mieliśmy wielkiego wpływu na treść ustawy. Mamy jednak nadzieję, że w przyszłości będziemy również mogli być uczestnikiem konsultacji społecznych w Ministerstwie Rozwoju u Premiera Morawieckiego, co skutkować będzie choćby częściowym wpływem na kształt ustawy, ale co ważniejsze dostępem do wniosków po-konsultacyjnych i wykładnią z przesłankami do nowej Ustawy.

 Pozdrawiam,

 Marek Wiśniewski

 Prezydent PFSRM

 

 

Back to top