Warszawskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych
WARSZAWSKIE STOWARZYSZENIE RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH

 
Napisała 
27 czerwiec 2017

Sprawozdanie z posiedzenia


Sprawozdanie z posiedzenia Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw w siedzibie Sejmu R.P. w dniu 20 czerwca 2017r.

Projekt ustawy: druk sejmowy nr 1560, skierowany do Sejmu 17 maja 2017r.
Uczestniczący w spotkaniu przedstawiciele PFSRM:
Zdzisława Ledzion-Trojanowska
Zdzisław Małecki

Back to top