Warszawskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych
WARSZAWSKIE STOWARZYSZENIE RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH

 

Jackiewicz Eugeniusz

  • Nr uprawnień rzeczoznawcy majątkowego: 1968
  • Rok uzyskania uprawnień rzeczoznawcy majątkowego: 1996
  • Nr uprawnień zarządcy nieruchomościami: 1107

Znajdź członka WSRM wg: nazwiska, imienia, funkcji w Stowarzyszeniu

Back to top