Warszawskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych
WARSZAWSKIE STOWARZYSZENIE RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH

 

Małgorzata Jankowska

  • Nr uprawnień rzeczoznawcy majątkowego: 4472
  • Rok uzyskania uprawnień rzeczoznawcy majątkowego: 2006

Znajdź członka WSRM wg: nazwiska, imienia, funkcji w Stowarzyszeniu

Back to top