Warszawskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych
WARSZAWSKIE STOWARZYSZENIE RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH

 

Jasiński Krzysztof

  • Nr uprawnień rzeczoznawcy majątkowego: 4397
  • Rok uzyskania uprawnień rzeczoznawcy majątkowego: 2005
  • Nr uprawnień pośrednika obrotu nieruchomościami: 10182

Znajdź członka WSRM wg: nazwiska, imienia, funkcji w Stowarzyszeniu

Back to top