Warszawskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych
WARSZAWSKIE STOWARZYSZENIE RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH

 

Jesiotr Grzegorz

  • Nr uprawnień rzeczoznawcy majątkowego: 4615
  • Rok uzyskania uprawnień rzeczoznawcy majątkowego: 2007
  • Nr uprawnień pośrednika obrotu nieruchomościami: 13243

Znajdź członka WSRM wg: nazwiska, imienia, funkcji w Stowarzyszeniu

Back to top