Warszawskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych
WARSZAWSKIE STOWARZYSZENIE RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH

 

Jesiotr Monika

  • Nr uprawnień rzeczoznawcy majątkowego: 4572
  • Rok uzyskania uprawnień rzeczoznawcy majątkowego: 2007
  • Nr uprawnień zarządcy nieruchomościami: 16242

Znajdź członka WSRM wg: nazwiska, imienia, funkcji w Stowarzyszeniu

Back to top