Warszawskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych
WARSZAWSKIE STOWARZYSZENIE RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH

 

Jóźwicki Jacek

  • Nr uprawnień rzeczoznawcy majątkowego: 4081
  • Rok uzyskania uprawnień rzeczoznawcy majątkowego: 2003
  • Nr uprawnień pośrednika obrotu nieruchomościami: 7128

Znajdź członka WSRM wg: nazwiska, imienia, funkcji w Stowarzyszeniu

Back to top