Warszawskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych
WARSZAWSKIE STOWARZYSZENIE RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH

 

Kaczyński Paweł

  • Nr uprawnień rzeczoznawcy majątkowego: 2852
  • Rok uzyskania uprawnień rzeczoznawcy majątkowego: 1997
  • Nr uprawnień pośrednika obrotu nieruchomościami: 7006

Znajdź członka WSRM wg: nazwiska, imienia, funkcji w Stowarzyszeniu

Back to top