Warszawskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych
WARSZAWSKIE STOWARZYSZENIE RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH

 

Komunikaty KA WSRM


 

Komunikaty Komisji Arbitrażowej WSRM

Warszawskie Stowrzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych informuje, że w sprawie KA/05/2012 z dnia 10 lipca 2012 r. wydałą ocenę negatywną o operacie szacunkowym(podstawa prawn:art.1571a ustawy o gospodarce nieruchomościami ze zmianami).

Warszawskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych informuje, że w sprawie KA/04/2012 z dnia 23 czerwca 2012 r. wydała ocenę negatywną o operacie szacunkowym (podstawa: art.157 1a ustawy o gospodarce nieruchomościami ze zmianami).

Warszawskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych informuje, że w sprawie KA/03/2012 z dnia 25 czerwca 2012 r. wydała ocenę negatywną o operacie szacunkowym (podstawa: art.157 1a ustawy o gospodarce nieruchomościami ze zmianami).

Warszawskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych informuje, że w sprawie KA/10/2011 z dnia 9 marca 2012 r. wydała ocenę negatywną o operacie szacunkowym (podstawa: art.157 1a ustawy o gospodarce nieruchomościami ze zmianami).

Warszawskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych informuje, że w sprawie KA/08/2011 z dnia  29 lutego 2012 r. wydała ocenę negatywną o operacie szacunkowym (podstawa: art.157 1a ustawy o gospodarce nieruchomościami ze zmianami).

 Warszawskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych informuje, że w sprawie KA/04/2011 z dnia 7 listopada 2011 r. wydała ocenę negatywną o operacie szacunkowym (podstawa: art.157 1a ustawy o gospodarce nieruchomościami ze zmianami).

Warszawskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych informuje, że w sprawie Nr KA/02/2011 z dnia 19.08.2011 r. wydała ocenę negatywną o operacie szacunkowym (podstawa: art.157 ust.1a ustawy o gospodarce nieruchomościami ze zmianami).

 Warszawskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych informuje, że w sprawie Nr KA/01/2011 z dnia 05.07.2011 r. wydała ocenę negatywną o operacie szacunkowym (podstawa: art. 157 ust. 1a ustawy o gospodarce nieruchomościami ze zmianami).

 Warszawskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych informuje, że w sprawie Nr KA/05/2010 z dnia 30.07.2010 r. wydała ocenę negatywną o operacie szacunkowym (podstawa: art. 157 ust. 1a ustawy o gospodarce nieruchomościami ze zmianami).

 

Warszawskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych informuje, że w sprawie Nr KA/06/2010 z dnia 23.08.2010 r. wydała ocenę negatywną o operacie szacunkowym (podstawa: art. 157 ust. 1a ustawy o gospodarce nieruchomościami ze zmianami).

 

Warszawskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych informuje, że w sprawie Nr KA/07/2010 z dnia 18.10.2010 r. wydała ocenę negatywną o operacie szacunkowym (podstawa: art. 157 ust. 1a ustawy o gospodarce nieruchomościami ze zmianami).

  Warszawskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych informuje, że w sprawie Nr KA/08/2010 z dnia 22.12.2010 r. wydała ocenę negatywną o operacie szacunkowym (podstawa: art. 157 ust. 1a ustawy o gospodarce nieruchomościami ze zmianami).

 

Warszawskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych informuje, że w sprawie Nr KA/10/2010 z dnia 05 kwietnia 2011  wydała ocenę negatywną o operacie szacunkowym ( odstawa prawna art. 157 ust. 2a ustawy o gospodarce nieruchomościami). 

Back to top