Warszawskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych
WARSZAWSKIE STOWARZYSZENIE RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH

 

Kondrat Jakub

  • Nr uprawnień rzeczoznawcy majątkowego: 123
  • Rok uzyskania uprawnień rzeczoznawcy majątkowego: 1992
  • Nr uprawnień pośrednika obrotu nieruchomościami: 4096
  • Nr uprawnień zarządcy nieruchomościami: 13366

Znajdź członka WSRM wg: nazwiska, imienia, funkcji w Stowarzyszeniu

Back to top