Warszawskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych
WARSZAWSKIE STOWARZYSZENIE RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH

 

Konik Tomasz

  • Nr uprawnień rzeczoznawcy majątkowego: 3630
  • Rok uzyskania uprawnień rzeczoznawcy majątkowego: 2002
  • Nr uprawnień pośrednika obrotu nieruchomościami: 10965

Znajdź członka WSRM wg: nazwiska, imienia, funkcji w Stowarzyszeniu

Back to top