Warszawskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych
WARSZAWSKIE STOWARZYSZENIE RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH

 

Edyta Krzywicka

  • Nr uprawnień rzeczoznawcy majątkowego: 3594
  • Rok uzyskania uprawnień rzeczoznawcy majątkowego: 2001
  • funkcja w Stowarzyszeniu: Członek Sądu Koleżeńskiego WSRM
  • Nr uprawnień pośrednika obrotu nieruchomościami: 12394

Znajdź członka WSRM wg: nazwiska, imienia, funkcji w Stowarzyszeniu

Back to top