Warszawskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych
WARSZAWSKIE STOWARZYSZENIE RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH

 

Kurek Krzysztof

  • Nr uprawnień rzeczoznawcy majątkowego: 3500
  • Rok uzyskania uprawnień rzeczoznawcy majątkowego: 2001
  • Nr uprawnień pośrednika obrotu nieruchomościami: 6137
  • Nr uprawnień zarządcy nieruchomościami: 11608

Znajdź członka WSRM wg: nazwiska, imienia, funkcji w Stowarzyszeniu

Back to top