Warszawskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych
WARSZAWSKIE STOWARZYSZENIE RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH

 

Kwiecień Marek

  • Nr uprawnień rzeczoznawcy majątkowego: 5285
  • Rok uzyskania uprawnień rzeczoznawcy majątkowego: 2011
  • Nr uprawnień zarządcy nieruchomościami: 14489

Znajdź członka WSRM wg: nazwiska, imienia, funkcji w Stowarzyszeniu

Back to top