Warszawskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych
WARSZAWSKIE STOWARZYSZENIE RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH

 

Marć Robert

  • Nr uprawnień rzeczoznawcy majątkowego: 4495
  • Rok uzyskania uprawnień rzeczoznawcy majątkowego: 2006
  • Nr uprawnień pośrednika obrotu nieruchomościami: 11479
  • Nr uprawnień zarządcy nieruchomościami: 11424

Znajdź członka WSRM wg: nazwiska, imienia, funkcji w Stowarzyszeniu

Back to top