Warszawskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych
WARSZAWSKIE STOWARZYSZENIE RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH

 

Maria Marczak

  • Nr uprawnień rzeczoznawcy majątkowego: 3585
  • Rok uzyskania uprawnień rzeczoznawcy majątkowego: 2001
  • funkcja w Stowarzyszeniu: Członek Komisji Arbitrażowej WSRM

Znajdź członka WSRM wg: nazwiska, imienia, funkcji w Stowarzyszeniu

Back to top