Warszawskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych
WARSZAWSKIE STOWARZYSZENIE RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH

 

Michalak Paduch Agnieszka

  • Nr uprawnień rzeczoznawcy majątkowego: 3938
  • Rok uzyskania uprawnień rzeczoznawcy majątkowego: 2003
  • Nr uprawnień pośrednika obrotu nieruchomościami: 11994
  • Nr uprawnień zarządcy nieruchomościami: 16070

Znajdź członka WSRM wg: nazwiska, imienia, funkcji w Stowarzyszeniu

Back to top