Warszawskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych
WARSZAWSKIE STOWARZYSZENIE RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH

 

Jolanta Przedlacka

  • Nr uprawnień rzeczoznawcy majątkowego: 690
  • Rok uzyskania uprawnień rzeczoznawcy majątkowego: 1994
  • funkcja w Stowarzyszeniu: Członek Komisji Arbitrażowej WSRM
  • Nr uprawnień zarządcy nieruchomościami: 8874

Znajdź członka WSRM wg: nazwiska, imienia, funkcji w Stowarzyszeniu

Back to top