Warszawskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych
WARSZAWSKIE STOWARZYSZENIE RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH

 
Napisała 
20 maj 2016

Seminarium szkoleniowe z p. Zdzisławem Małeckim. ZAPRASZAMY

SEMINARIUM SZKOLENIOWE CZŁONKÓW WSRM

dn. 11 czerwca 2016 r. (sobota) w godz. 9:00 - 16:00

Gmach Główny Politechniki Warszawskiej, sala 134

 Odpłatność:

50 zł/os. – członkowie WSRM niezalegający ze składkami członkowskimi

250 zł/os. – pozostali uczestnicy seminarium

Zgłoszeń prosimy dokonywać osobiście biurze WSRM lub pocztą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 31 maja 2016 r., a opłaty wnosić (również w tym terminie) przelewem lub przekazem bankowym na konto WSRM:

08 1050 1038 1000 0005 0126 3032 z podaniem tytułu: „Opłata za szkolenie dn. 11 czerwca 2016 r.”W razie dużej liczby osób zainteresowanych uprzejmie powiadamiamy, że - w związku z ograniczoną liczbą miejsc w auli - obowiązywać będzie kolejność zgłoszeń i wpłat.

TEMAT:

OKREŚLANIE WARTOŚCI NAKŁADÓW

W USTAWIE O GOSPODARCE NIERUCHOMOŚCIAMI

WYKŁADOWCA:

Zdzisław Małecki, rzeczoznawca majątkowy

***

PROGRAM SEMINARIUM (8 godz. edukacyjnych)

  1. Aktualizacja opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego z uwzględnieniem nakładów dokonanych przez użytkownika wieczystego na budowę urządzeń infrastruktury technicznej, oraz nakładów koniecznych
  2. Aktualizacja opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu z uwzględnieniem nakładów dokonanych przez państwową lub samorządową jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej
  3. Ustalenie opłaty adiacenckiej z uwzględnieniem nakładów poniesionych przez właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości na rzecz budowy poszczególnych urządzeń infrastruktury technicznej
  4. Wyceny dla potrzeb rozliczeń i rekompensat przy zwrocie wywłaszczonych nieruchomości z uwzględnieniem zmniejszenia lub zwiększenia wartości wskutek działań podjętych bezpośrednio na nieruchomości (uwaga: ten temat dotyczy zwrotu nieruchomości wywłaszczonych, czego nie należy mylić ze zwrotem nieruchomości, których wywłaszczenie unieważniono na drodze administracyjnej)
  5. Nabycie lokalu z zaliczeniem nakładów poczynionych na przebudowę lub rozbudowę budynku stanowiącego własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego

Zasady wyceny nakładów będą analizowane w oparciu o:

  • przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami,
  • przepisy rozporządzenia RM ws. wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego,
  • orzecznictwo sądów i in.źródła.

***

Zapewniamy:

  • Materiały szkoleniowe

W dniach poprzedzających seminarium uczestnicy otrzymają szczegółowe materiały szkoleniowe (ok. 100 stron wydruku) oraz materiały źródłowe (przepisy prawa w wersji elektronicznej). O miejscu i terminie ich odebrania zakwalifikowani uczestnicy zostaną powiadomieni odrębnie.

  • Obiad

PYTANIA DO WYKŁADOWCY UPRZEJMIE PROSIMY, W MIARĘ MOŻNOŚCI, ZGŁASZAĆ WCZEŚNIEJ POCZTĄ ELEKTRONICZNĄ NA ADRES Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Back to top