Warszawskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych
WARSZAWSKIE STOWARZYSZENIE RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH

 

Teresa Szczerba

  • Nr uprawnień rzeczoznawcy majątkowego: 1177
  • Rok uzyskania uprawnień rzeczoznawcy majątkowego: 1994
  • funkcja w Stowarzyszeniu: Członek Komisji Arbitrażowej WSRM
  • Nr uprawnień pośrednika obrotu nieruchomościami: 13016

Znajdź członka WSRM wg: nazwiska, imienia, funkcji w Stowarzyszeniu

Back to top