Warszawskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych
WARSZAWSKIE STOWARZYSZENIE RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH

 
Napisała 
11 styczeń 2018

Seminarium 30 stycznia 2018 r. - ZAPRASZAMY!

SEMINARIUM SZKOLENIOWE CZŁONKÓW WSRM
w dniu 30 stycznia 2018 r. w godz. 18:10 - 21:00
(gmach główny PW, sala nr 219)

TEMAT:
WYCENA LASÓW ORAZ GRUNTÓW ZADRZEWIONYCH I ZA-KRZEWIONYCH W UJĘCIU ZALOŻEN DO OPRACOWYWANEGO STANDARDU ZAWODOWEGO PFSRM

WYKŁADOWCA: PROF. DR HAB. WOJCIECH WILKOWSKI, RZECZOZNAW-CA MAJĄTKOWY

OPŁATY: dla członków WSRM wstęp wolny w ramach opłacanych składek członkowskich, pozostali uczestnicy: 50 zł dla osób z uprawnieniami państwowymi
61,50 zł – bez uprawnień

 

PROGRAM SEMINARIUM (4 godz. edukacyjne)

1. Zasady wyceny gruntów leśnych oraz drzewostanów w postępowaniach wywłaszcze-niowych wynikających z przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami.
1) Zasady określania wartości gruntów leśnych wg przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz rozporządzenia RM ws. wyceny nieruchomości i sporzą-dzania operatu szacunkowego.
2) Zasady określania wartości gruntów leśnych wg rozporządzenia Ministra Rolnic-twa i Rozwoju Wsi.
2. Zasady określania wartości drzew i drzewostanów, wynikające z przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami.
1) Wycena upraw i młodników (przykład).
2) Wycena drzewostanów przedrębnych.
3) Wycena drzewostanów rębnych i przeszłorębnych.
4) Wycena gruntów zadrzewionych i zakrzewionych.

 

Back to top