Warszawskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych
WARSZAWSKIE STOWARZYSZENIE RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH

 
Napisała 
04 kwiecień 2018

Seminarium szkoleniowe 17 kwietnia 2018 r. - ZAPRASZAMY

SEMINARIUM SZKOLENIOWE CZŁONKÓW WSRM
w dniu 17 kwietnia 2018 r. w godz. 18:10 - 20:50
(gmach główny PW, sala nr 219)

TEMAT: RYNKOWY CHARAKTER PODEJŚCIA PORÓWNAWCZEGO W WYCENIE NIERUCHOMOŚCI

WYKŁADOWCA: PROF. DR HAB. MIECZYSŁAW PRYSTUPA, RZECZOZNAWCA MAJĄTKOWY

PROGRAM SEMINARIUM (4 godz. edukacyjne)

1. Obowiązek rzeczoznawcy majątkowego zamieszczenia w operacie szacunkowym od-powiedniej analizy i charakterystyki rynku nieruchomości.
2. Rodzaje rynków nieruchomości.
3. Zasady prawidłowego ustalenia rynku nieruchomości stanowiącego podstawę wyceny konkretnej nieruchomości.
4. Najczęściej popełniane błędy podczas określania rynku nieruchomości.

 

Back to top