Warszawskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych
WARSZAWSKIE STOWARZYSZENIE RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH

 
Napisała 
05 styczeń 2019

Szkolenie 15 stycznia 2019 r. - ZAPRASZAMY!

SEMINARIUM SZKOLENIOWE CZŁONKÓW WSRM

w dniu 15 stycznia 2019 r. w godz. 17:00 – 20:10 (gmach główny PW, sala nr 134)

 TEMAT SZKOLENIA: Nowe regulacje prawne w zakresie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów

WYKŁADOWCA: mgr inż. Henryk Jędrzejewski, rzeczoznawca majątkowy (uprawnienia zawodowe nr 1)

 1. Podstawa prawna: ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz.U. z 2018 r., poz. 1716, z późn. zm.).

2. Wzajemne związki z nadal obowiązującą ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

3. Rozstrzygnięcia podstawowe ustawy z 2018 r.:

 • przekształcenie gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe,
 • przekształcenie z mocy prawa,
 • przekształcenie z dniem 1 stycznia 2019 r.
 1. Dokumenty stanowiące podstawę regulacji prawnych
 2. Opłaty przekształceniowe
 3. Bonifikaty od opłat
 4. Waloryzacja opłat
 5. Obrót gruntami po przekształceniu
 6. Nietypowe sytuacje związane z przekształceniem
 7. Przepisy przejściowe
 8. Zmiany w ustawach odrębnych

Czas trwania szkolenia: 4 godz. edukacyjne

Ukończenie szkolenia umożliwia przyznanie jego uczestnikowi 2 pkt.

 

ZAPRASZAMY!

Back to top