Warszawskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych
WARSZAWSKIE STOWARZYSZENIE RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH

 
Napisała 
15 czerwiec 2018

Szkolenie 26 czerwca 2018 r. - ZAPRASZAMY!

 SZKOLENIOWE CZŁONKÓW WSRM

w dniu 26 czerwca 2018 r. w godz. 15:00 - 16:30 (gmach główny PW, sala nr 134)

 

TEMATYKA SZKOLENIA:

  1. Przedstawienie i objaśnienie przepisów Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dn. 25 kwietnia 2018 r. w sprawie stałego doskonalenia kwalifikacji zawodowych przez rzeczoznawców majątkowych (Dz.U. poz. 811).
  2. Omówienie założeń do ustawy o przekształceniu współużytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe we współwłasność.

WYKŁADOWCA: mgr inż. Henryk Jędrzejewski, rzeczoznawca majątkowy (uprawnienia zawodowe nr 1)

 

Czas trwania szkolenia: 2 godz. edukacyjne

Ukończenie szkolenia jest równoznaczne z przyznaniem jego uczestnikowi 1 pkt.

 

Back to top