Warszawskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych
WARSZAWSKIE STOWARZYSZENIE RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH

 
Napisała 
15 maj 2019

Szkolenie 28 maja 2019 r. - Zapraszamy!

SEMINARIUM SZKOLENIOWE CZŁONKÓW WSRM

w dniu 28 maja 2019 r. w godz. 17:00 – 20:10

(gmach główny PW, sala nr 315)

TEMAT SZKOLENIA: Biegły (rzeczoznawca majątkowy) w sądzie – o relacjach biegłego z sądem i stronami postępowania

WYKŁADOWCA: mgr Łukasz Jędruszuk, radca prawny

 Program:

  1. Odczytywanie intencji tezy dowodowej
  2. Teza dowodowa a możliwości jej wykazania
  3. Odpieranie zarzutów stron, psychologia sali sądowej
  4. Starania („walka”) o wynagrodzenie

Czas trwania szkolenia: 4 godz. edukacyjne

Ukończenie szkolenia umożliwia przyznanie jego uczestnikowi 2 pkt.

Członkowie WSRM mają wstęp  wolny w ramach opłacanch składek członkowskich, pozostali uczestnicy szkolenia 100 zł dla osób z uprawnieniami, bez uprawnień 123 zł.

Back to top